Vaikus

asjaarmastajaluuletused:

Ma tahan sind vaadata iga hommik, kui esimest korda, 
Sõrmedega lükata juuksed su otsa eest ja istudada sinna oma huuled.
Valada kõrvadesse sõnad, mis kasavataks sul vaid häid mõtteid, 
et õhtul meid uni taas kõrvuti võtaks